Partner, ki že več kot 50+ let uspešno rešuje pričakovanja svojih kupcev!

V podjetju Container, d.o.o. se gradi prihodnost na tradiciji, ki se je začela v industrijskem Celju že ob koncu 19. stoletja. Začetek proizvodnje kontejnerjev sega v leto 1973, ko je takratno znano podjetje EMO organiziralo proizvodnjo kontejnerjev za ameriški trg. Temelji so bili torej postavljeni, toda trg in razvoj postavljata managerje pred nenehne izzive.

Podjetje Container, d.o.o. je pričelo z obratovanjem leta 1998 in nadaljuje z večletno tradicijo izdelave kontejnerjev. Glede na zahteve trga podjetje z različnimi posodobitvami v tehnološko opremo svoj proizvodni program nenehno prilagaja potrebam trga. Tako je podjetje prešlo s proizvodnje komunalnega programa v obdobju od 1973 do 2005, preko proizvodnje enostavnih transportnih kontejnerjev in jeklenih konstrukcij v obdobju od 1999 do 2007, do današnjega proizvodnega programa, ki zajema izdelavo specialnih transportnih in skladiščnih kontejnerjev, izdelavo kontejnerjev za potrebe ekološkega in energetskega trga ter sistemov za zaščito.

Namembnost kontejnerjev je zaradi konkretnih zahtev naših kupcev zelo raznolika: od kontejnerjev za prevoz razsutih tovorov, pol visokih kontejnerjev, open top kontejnerjev, kontejnerjev za prevoz radioaktivnih odpadkov do kontejnerjev za agregate, izoliranih kontejnerjev itd.

V družbi nadaljujemo več kot 50+ letno tradicijo proizvodnje kontejnerjev. Sprva smo izdelovali predvsem standardne modele, v zadnjem desetletju pa s pomočjo močne podpore razvojnega oddelka ter z investiranjem v visoko tehnološko podprto proizvodnjo in strokovnim kadrom izdelujemo tudi vse bolj zahtevne (specialne) kontejnerje.

S pomočjo naših dolgoletnih izkušenj, visokega nivoja znanj in sodobne opreme že vrsto let pomagamo naslednjim panogam:

 • transportni program
 • energetski program
 • ekološki program
 • sistemi za zaščito
 • specialni ADR zabojniki
 • offshore program
 • aplikacije za železniški transport,
 • ostalo (šasije, jeklene konstrukcije)

Dejavnosti podjetja

Naše glavne dejavnosti so:
 • razvoj, konstruiranje, testiranje in proizvodnja specialnih kontejnerjev,
 • projektiranje in proizvodnja jeklenih konstrukcij.
Osrednje dejavnosti odvisnih družb

Podjetje Container, d.o.o. je ena od odvisnih družb skupine MAKSIM, s sedežem v Celju, Slovenija, ki pod svojim okriljem združuje naslednja podjetja:

katerih osrednje dejavnosti so sledeče:
 • razvoj, konstruiranje in proizvodnja specialnih kontejnerjev,
 • projektiranje in proizvodnja jeklenih konstrukcij,
 • projektiranje, proizvodnja in montaža daljnovodnih stolpov,
 • proizvodnja armaturnih mrež in pohodnih rešetk,
 • zaščita jeklenih konstrukcij z vročim cinkanjem po standardu EN ISO 1461.