ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi družbo Container (v nadaljevanju: družba).

Povezava do zakona:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri

V kolikor sumite, da je v družbi prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj družbe (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo.

Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z družbo v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.

Za zaupnika znotraj družbe je imenovan: Tomaž Jurečko.

Kršitve lahko prijavite preko:

  • elektronski naslov: zaupnik@container.si
  • telefonska številka: +386 03 426 32 03
  • Container, d.o.o., Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje, s pripisom "NE ODPIRAJ - v roke zaupniku za notranjo prijavo",
  • osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu »QM.OB.07.02.16/01 Notranja prijava kršitve po ZZPri_C«.

Vodstvo družbe zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

 

Pomembni dokumenti: