Umetnost spajanja materialov v nerazdružljivo celoto

Za podjetje Container d.o.o. varjenje ni samo surova tehnologija, ampak varjenje dojemamo kot umetnost spajanja materialov v nerazdružljivo celoto. Z razvojem vsakega novega kontejnerja se nove smernice in zahteve pojavljajo tudi na varilnem področju, kjer varilno osebje z inovativnimi in naprednimi tehnikami varjenja uresničuje ideje razvoja in jih pretvori v realnost.

V podjetju varjenje in izvajanje varilnih del zajema dobri dve tretjini celotne proizvodnje, zato veliko pozornosti namenjamo tako usposabljanju varilnega osebja kot certificiranju varilnega procesa vsakega dela zaključene celote.

Izvajanje varilnih del na najvišjem kakovostnem nivoju

Skozi rast in razvoj podjetja smo razširili možnosti varjenja na vse lege varjenja, izbor med seboj različnih materialov, velikih dimenzij in teže posameznih zavarjenih sklopov. Lahko torej varimo od navadnega konstrukcijskega varjenja do oklepne pločevine.

 

Vsa varilna dela izvajamo skladno s spodnjo mednarodno veljavno standardizacijo:

  • SIST EN ISO 3834 Part 2 – za izpolnjevanje zahtev sheme EWF za certificiranje proizvajalcev in proizvodov, za materiale po CRTR 15608, pridobljen leta 2006,
  • SIST EN 15085/2 spričevalo o varjenju tirnih vozil in njihovih elementov,
  • WF 0010186 Approval for Welding (DNV-GL) - za varjenje vseh tipov kontejnerjev, vključno z okvirji za tank cisterne

 

Varilno osebje je certificirano po:

  • EN 9606/1 – A testi varilcev,
  • EN ISO 9712 – osebje za preiskave.

 

Varilno osebje v neposredni proizvodnji usposabljamo že pred projekti kot tudi med projekti samimi, da delo teče nemoteno v fazi proizvodnje. Varilno osebje je certificirano po EN 9606/1 na nivojih od izvajalca do nadzora v podjetju na področju celotne skupine. Izdelke prevzemajo zunanji inšpektorji z mednarodno veljavnimi pooblastili.

Glede na naše izkušnje in usposobljenost zagotavljamo kakovost izvedbe varilnih del na najvišjem nivoju.