Osrednji poudarek je namenjen kakovosti

V podjetju dajemo precejšen poudarek tako sami kakovosti izdelkov in procesov, kot tudi ravnanju z okoljem in energetsko učinkovitem upravljanju z viri. Zavedamo se, da je odgovornost do poklicnega zdravja in varnosti pri delu tudi na strani podjetja, zato redno skrbimo za svoje zaposlene.

Že pred leti smo lasten sistem kakovosti z vpeljavo standardov iz skupine ISO nadgradili in tako kakovosti dodali še večji pomen.

Naši izdelki in storitve so skladni z najvišjimi standardi kakovosti kar dokazujemo tudi s pridobljenimi mednarodnimi ISO standardi.

Izjemna kakovost podprta z mednarodnimi certifikati

  • ISO 9001, sistem vodenja kakovosti, ki se izvaja od 1997 dalje
  • ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem, ki se izvaja od 2004 dalje
  • ISO 45001, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki se izvaja od 2006 dalje
  • ISO 50001, sistem upravljanja z energijo, ki se izvaja od 2013 dalje

Vsa varilna dela izvajamo skladno s spodnjo mednarodno veljavno standardizacijo:

  • SIST EN ISO 3834 Part 2 – za izpolnjevanje zahtev sheme EWF za certificiranje proizvajalcev in proizvodov, za materiale po CRTR 15608, pridobljen leta 2006,
  • SIST EN 15085/2 spričevalo o varjenju tirnih vozil in njihovih elementov,
  • Certifikat WWA 0000293 - Welding workshop approval certificate  ( DNV class programme DNV-CP-0352 )
  • Certifikat WWA 0000292 - DIN CEN ISO/TR 15608, Gruppe 1.1 und 1.2 (z.B. S235JR, S355JR)

Varilno osebje je certificirano po:

  • EN 9606/1 – A testi varilcev,
  • EN ISO 9712 – osebje za preiskave.

Razvoj, proizvodnja in servisiranje transportne, komunalne opreme in jeklenih konstrukcij so certificirani po:

Nenehne izboljšave in reden nadzor kakovosti

V podjetju smo osredotočeni na tisto kar je ključno, in sicer kaj in kako delamo, kje lahko dosežemo prihranke, ter kako zadovoljimo svoje stranke.

Procesni pristop nam zagotavlja stalen nadzor nad posameznimi procesi in njihovimi povezavami. Omogoča nam spremljanje njihovih medsebojnih vplivov in nenehno izboljševanje procesov in tako ustaljeno dvigovanje nivoja kakovosti.

Redno si prizadevamo prepoznavati zahteve in želje strank ter jih tudi uresničevati. Zadovoljstvo kupcev nam je vodilo in ena izmed pomembnejših vrednot podjetja, zato z različnimi metodami raziskujemo in analiziramo pridobljene podatke in jih v zadovoljstvo strank integriramo v svoje poslovne procese.

Sodelujemo z zunanjimi pooblaščenimi inštitucijami za nadzor kakovosti

Kontrolo kakovosti in ustreznosti posameznih izdelkov in storitev na dnevnem nivoju opravlja služba za nadzor kakovosti, kjer strokovno usposobljeno osebje izvaja celoten nadzor, od nadzora vhodnega materiala, preko nadzora v samem procesu izdelave izdelkov do končnega prevzema izdelkov pred pošiljanjem kupcu.

Po potrebi ali na željo stranke v podjetju sodelujemo s pooblaščenimi zunanjimi mednarodnimi inštitucijami.

Za dodatne informacije in vprašanja vezano na naše izdelke in storitve nas kontaktirajte.