Iščete nove priložnosti?

Podjetje Container, d. o. o., spada med najpomembnejše proizvajalce specialnih kontejnerjev v Evropski uniji. V naši zaposlitveni strukturi prednjači mlad in uspešen kader, ki s skupnimi močmi gradi na hitrem razvoju podjetja. Naša kadrovska strategija predstavlja del poslovnega načrta in izhaja iz vizije, strategije in ciljev razvoja podjetja. Velik poudarek namenjamo dodatnemu usposabljanju ter zagotavljanju dobrih delovnih pogojev in medsebojnih odnosov.

Ker stremimo k vedno višjim ciljem, vabimo v svoj krog sodelavce, ki bodo s svojim znanjem, inovativnostjo in ciljno usmerjenostjo pripomogli k njihovi uresničitvi.

 

Prosta delovna mesta:

Trenutno ni razpisanih prostih delovnih mest.