Prispevki

V podjetju Container, d.o.o. se gradi prihodnost na tradiciji, ki se je začela v industrijskem Celju že ob koncu 19. stoletja.

Zakaj Container?


 Tradicija

Podjetje Container, d.o.o. je pričelo z obratovanjem leta 1998 in nadaljuje z večletno tradicijo izdelave kontejnerjev. Glede na zahteve trga podjetje z različnimi posodobitvami v tehnološko opremo svoj proizvodni program nenehno prilagaja potrebam trga. Tako je podjetje prešlo s proizvodnje komunalnega programa v obdobju od 1973 do 2005, preko proizvodnje enostavnih transportnih kontejnerjev in jeklenih konstrukcij v obdobju od 1999 do 2007, do današnjega proizvodnega programa, ki zajema izdelavo specialnih transportnih in skladiščnih kontejnerjev, izdelavo kontejnerjev za potrebe ekološkega in energetskega trga ter sistemov za zaščito.


 VISOKA KAKOVOST

V podjetju dajemo precejšen poudarek tako sami kakovosti izdelkov in procesov, kot tudi ravnanju z okoljem in energetsko učinkovitemu upravljanju z viri. Zavedamo se, da je odgovornost do poklicnega zdravja in varnosti pri delu tudi na strani podjetja, zato redno skrbimo za svoje zaposlene.


 FLEKSIBILNOST

Lasten razvoj s preizkuševalnico, timsko delo ter dobro organizirani procesi so temeljni pogoji za našo fleksibilnost. Nudimo celovite kontejnerske rešitve: od preučitve vašega izziva do njegove rešitve.


 
ODLIČNO RAZMERJE MED KAKOVOSTJO IN CENO

Ob sodelovanju z nami boste dobili največ, saj vse naše rešitve zaznamuje visoka kakovost ob konkurenčnih cenah. Tako boste prihranili pri denarju in času ter kakovostno rešili vaš poslovni izziv.


 OKOLJSKA NARAVNANOST

Poleg uvajanja okolju prijazne tehnologije prispeva naše podjetje k skrbi za čistejše okolje tudi z razvojem in proizvodnjo izdelkov, ki so namenjeni skladiščenju ter prevozu kemikalij in posebnih odpadkov.

Ravnanje z okoljem in upravljanje z energijo v podjetju zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov in rabe oz. porabe energentov proizvodnje ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, spremljanje energetske učinkovitosti, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja okolja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev podjetja, lastnikov podjetja in ostale zainteresirane javnosti.

Za spremljanje in zagotavljanje uspešnosti in razvoja podjetja imamo vpeljane štiri sisteme:

  • SIST EN ISO 9001 - sistem vodenja kakovosti,
  • SIST EN ISO 14001 - sistem ravnanja z okoljem,
  • OHSAS 18001- sistem varnosti in zdravja pri delu,
  • SIST EN ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo.

 

 


 ZANESLJIVOST

Stojimo za dogovorjenimi dobavnimi roki in kakovostno izdelavo.

 
 GRADIMO NA PRIHODNOSTI

Podjetje smo v dobrem desetletju intenzivno prestrukturirali in s tem zagotovili solidne kadrovske, tehnične ter organizacijske pogoje poslovanja, ki omogočajo hitro in kakovostno uresničevanje zahtev in pričakovanj kupcev. V podjetju gradimo svojo prihodnost na prodaji znanja v tržnih nišah, na visoki stopnji dodelave proizvodov ter na visoki kakovosti za primerno ceno.

Next Previous Kupci o nas